DisclaimerDe voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle websites van Homedesignshops.

De getoonde informatie wordt door het team van Vloerbeleving.nl met zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Het auteursrecht op deze website berust bij de houder en/of exploitant van deze website of bij derden, die met toestemming deze website en/of het (beeld-)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de houder en/of exploitant. Verveelvoudiging van deze website en/of het (beeld-) materiaal is slechts toegestaan nadat u vooraf schriftelijk toestemming heeft verkregen van de houder van deze website of de desbetreffende derde .

Wanneer u problemen ervaart op de website vloerbeleving.nl, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons op de hoogte te brengen. Wanneer mogelijk zal Vloerbeleving.nl alles in het werk stellen om dit probleem te verhelpen.

Door het bezoeken van een van de Homedesignshops websites verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.